VII Interdyscyplinarne Spotkania Studentów "GIARTINO – OGRÓD SZTUKI / MEMENTO", 15/19 maja 2018 r.

Temat artystycznego projektu – Memento odnosi się w swojej zasadniczej idei do kwestii przemijalności wszystkiego – nas jako ludzi i naszego otoczenia. Dotyczy także kruchości bytu i problemu odchodzenia. W dużej mierze przypomina nam średniowieczne "Memento mori" oraz różnego rodzaju utwory artystyczne ze sztuk wizualnych i literatury, takich jak np. dzieła związane z tańcem śmierci.

Interdyscyplinarne Spotkania Studentów „Giartino – Ogród Sztuki” odnoszą się do szeroko pojętej formuły związanej ze zjawiskiem sztuki ziemi. Grupą docelową, zaangażowaną w projekcie będą podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Toruniu, której siedziba znajduje się na Wrzosach. Jest to placówka z kilkudziesięcioletnią już tradycją. Uczestnikami zajęć rewalidacyjnych w ŚDS są osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną i z dodatkowymi problemami w codziennym funkcjonowaniu. Z racji na niepełnosprawność intelektualną takie osoby mają utrudniony dostęp do korzystania z powszechnych zasobów społecznych, w tym też do szeroko pojętej kultury. Doświadczają także marginalizacji wskutek niedoskonałego ustawodawstwa, jak i różnorakich uprzedzeń oraz stereotypów. Pomysł zaproponowania współpracy i włączenia podopiecznych Środowiskowego Domy Samopomocy do realizacji przedsięwzięcia jest wyjściem ku zaspakajaniu tego typu potrzebom. Ten ważny aspekt jest też propozycją artystyczną i edukacyjną dla studentów z Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Podsumowaniem projektu będą zarówno prace artystyczne osób niepełnosprawnych oraz realizacje plenerowe i studyjne studentów. W ramach współpracy z podopiecznymi ze ŚDS Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych zostaną przeprowadzone kilkudniowe warsztaty autorstwa dra Tomasza Wlaźlaka z Wydziału Sztuk Pięknych i Marianny Grabskiej, studentki z Wydziału Rzeźby ASP w Gdańsku. Warsztaty odnosić się będą do szeroko pojętej formuły związanej ze zjawiskiem sztuki ziemi – land artem. Wprowadzeniem do warsztatów będzie krótki film o sztuce ziemi pt. Cattedrale Vegetale oraz omówienie obejrzanego materiału. Katedra – dzieło włoskiego artysty Giuliano Mauri, to obiekt roślinny w formie pięcionawowej katedry. Pokazane zostaną także cztery krótkie animacje dra Tomasza Wlaźlaka na temat żywotów świętych i walki dobra ze złem, które w bardzo dowcipny sposób poruszają problem odnoszący się do tytułowego Memento.

W VII Interdyscyplinarnych Spotkaniach Studentów „Giartino – Ogród Sztuki / Memento” , oprócz podopiecznych ŚDS i studentów z Wydziału Sztuk Pięknych weźmie też udział grupa studentów z gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych pod opieką Patryka Różyckiego, absolwenta tej uczelni.

Wystawy podsumowujące odbędą się w trzech miejscach – Zakładzie Plastyki Intermedialnej, Galerii Spotkań Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury i galerii Nad Wisłą.

Terminy i miejsca:

17.05.2018, godz. 17:00, Galeria Spotkań Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, ul. Szpitalna 8 – wystawa prac osób upośledzonych i wybranych realizacji studenckich;

19.05.2018, godz. 12:00 – 14:00, Zakład Plastyki Intermedialnej – pokaz realizacji plenerowych;

19.05.2018, godz. 19:00 – 24:00, galeria Nad Wisłą – wystawa obiektów Patryka Różyckiego i studentów z ASP w Gdańsku (w ramach Nocy Muzeów)