Przykładowe opcje sterownika skanera Epson FilmScan 200

 

Główne okno sterownika wraz z podglądem skanowanego obrazu:

Wybór rodzaju filmu - od lewej:

Wybór głębi koloru - od lewej:

Określenie rozdzielczości i kalibracji kolorów:

Określenie wielkości docelowej:

Pod przyciskiem Options znajdują się suwaki do ustawiania ekspozycji, korekcji gamma i wyostrzania:

Każdą klatkę przed zeskanowaniem można obrócić o 90 stopni w lewo lub prawo, o 180 stopni lub zamienić strony lewą z prawą. Nie zaleca się obracania o 90 stopni z uwagi na różną rozdzielczość optyczną skanera w pionie i w poziomie. Tą operację lepiej przeprowadzić w programie graficznym.

Należy paniętać, aby ramkę z filmem wyjmować przy pomocy przycisku Eject, wyciąganie ręczne grozi uszkodzeniem prowadnic.