Przykładowe opcje sterownika skanera Plustek OpticPro 96000 P

 

Główne okno sterownika wraz z podglądem skanowanego obrazu:

Plustek OpticPro 9600 P - główne okno

Do pracy niezbędne jest jeszcze włączenie dodatkowych okien umożliwiających dalsze ustawienia parametrów skanowania: należy w menu Advanced wybrać pozycję Enhancement oraz kilknąć przycisk PANEL

Plustek OpticPro 96000 P - włączanie dodatkowych paneli

Następnym krokiem jest usunięcie ostatnio używanych parametrów skanowania (nigdy nie wiadomo kto, co i w jaki sposób skanował i czy jego ustawienia będą odpowienie dla naszej pracy - lepiej je wyzerować). Robi się to poprzez zmianę pola SETTINGS z Latest Mode na Default:

Plustek OpticPro 96000 P - resetowanie ustawień

W efekcie sterownik skanera powinien wyglądać tak:

Lewy panel pozwala na ustawienie podstawowych parametrów - trybu skanowania, rozdzielczości, powiększenia, zmianę jasności i kontrastu, a także skanowanie z odwróceniem kolorów:

Plustek OpticPro 96000 P - panel

Wybór trybu skanowania - czarno-biały, 256 odcieni szarości lub kolor RGB

Plustek OpticPro 96000 P - tryb skanowania

Wybór rozdzielczości skanowania. Można skorzystać z gotowych wartości dpi lub na końcu listy znaleźć pozycję Custom i w okienku wpisać dowolną wartość.

Wybór stopnia powiększenia. Podobnie jak przy rozdzielczości można ustawić dowolną wartość.

Plustek OpticPro 96000 P - skala powiększenia

Niekiedy należy zastosować filtr Descreen usuwający zniekształcenia powstające przy skanowaniu materiałów drukowanych z offsetu, np. czasopism, lub jeden z filtrów wyostrzających:

Plustek OpticPro 96000 P - filtry

W prawym oknie można ustawić dodatkowe parametry dla każdego koloru składowego osobno (czarny, czerwony, zielony, niebieski). Nieudane eksperymenty usuwa się klikając przycisk RESET lub RESET ALL:

Plustek OpticPro 96000 P - dodatkowe ustawienia

 

Powrót