Egzaminy wstępne na kierunek Sztuka mediów i edukacja wizualna

Egzaminy odbędą się w dniach od 8 do 10 lipca 2019 r. w siedzibie Zakładu Rysunku przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu

1. Przegląd teczek z pracami plastycznymi oraz rozmowa z kandydatami

poniedziałek 8 lipca 2019 r., od godz. 9.00

Oczekujemy przedstawienia zestawu prac plastycznych wykonanych własnoręcznie:

  • 5 rysunków, dowolna technika, format min. 50x70 cm.
  • 5 prac plastycznych dowolnego rodzaju i wykonanych w dowolnej technice np. fotografie, dokumentacje działań, projekty, wizualizacje, grafiki klasyczne i komputerowe, rzeźby, obiekty, modele lub makiety. Nie będziemy przyjmować prac na nośnikach cyfrowych, wszystkie prace wykonane na komputerze powinny być przedstawiane w formie wydruków.

W czasie przeglądu prac przeprowadzona zostanie rozmowa z kandydatami o prezentowanych pracach oraz ich wiedzy o kulturze i sztuce.

Pozytywny wynik przeglądu prac oraz rozmowy są warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu praktycznego.

2. Egzamin praktyczny

Rysunek – 8 godz.

poniedziałek 8 lipca 2019 r., godz. 14.00 - 18.00 i wtorek 9 lipca, godz. 9.00 - 13.00

Rysowanie postaci w ubraniu wykonane ołówkiem lub za pomocą innych narzędzi (np. węgiel, piórko, patyk, pastel). Format prac 100x70 cm, należy wykonać min. 1 pracę rysunkową oraz 2 szkice o dowolnym formacie. Kandydaci przynoszą własne narzędzia rysunkowe, uczelnia zapewnia brystole 100x70 cm oraz kartki A4.

Malarstwo – 4 godz.

wtorek 9 lipca 2019 r., godz. 14.00 - 18.00

Malowanie martwej natury za pomocą dowolnej techniki malarskiej (np. olej, tempera, akryl, akwarela). Format prac min. 50x70 cm, należy wykonać min. 1 pracę malarską. Kandydaci przynoszą własne podobrazia i farby.

Kompozycja – 4 godz.

środa 10 lipca 2019 r., godz. 9.00 - 13.00, po południu ocena prac przez komisję egzaminacyjną

Wykonanie zestawu trzech kompozycji plastycznych na trzy podane tematy (np. miłość, nienawiść i obojętność). Prace można wykonać w dowolnej technice (np. rysowanie, malowanie, wycinanie, collage) i przy użyciu dowolnych materiałów plastycznych. Kandydaci przynoszą własne narzędzia i materiały plastyczne. Format jednej pracy minimum 35x50 cm (1/4 brystolu 100x70 cm), uczelnia zapewnia brystole 100x70 cm.

Uwaga: kandydaci bezpośrednio przed przystąpieniem do przeglądu prac oraz do kolejnych etapów egzaminów są zobowiązani do okazywania dowodu odobistego.

Szczegółowe informacje tyczące terminów oraz zasad rejestracji kandydatów, przebiegu egzaminów wstępnych oraz zasad oceny kandydatów dostępne są na stronie UMK.

Rejestracja kandydatów jest możliwa pod adresem irk.umk.pl.