Kierownik, prowadzący zajęcia

Kierujący: dr hab. Witold Jurkiewicz
Prowadzący zajęcia: dr hab. Anna Kola, pomoc techniczna: mgr Szymon Chyliński

Misja pracowni

Przedmiot Fotografia ukierunkowany jest na praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi elementami fotografii takimi jak: światło - warunek konieczny do zaistnienia fotografii, zapis trójwymiarowej przestrzeni na dwuwymiarowej płaszczyźnie, zagadnienie rejestracji czasu i ruchu czy problem rejestracji i interpretacji w fotografii. Wykorzystując przy tym proces srebrowy i cyfrowe techniki zapisu obrazu fotograficznego, jak również ich połączenie. Studenci zapoznają się z techniczną i technologiczną stroną medium fotograficznego oraz środkami ekspresji jakimi ono operuje. Celem kształcenia jest świadomy i twórczy sposób myślenia realizowany w obszarze fotografii.

Opis wybranych zagadnień

Ćwiczenia mają zróżnicowany charakter w zależności od specyfiki poszczególnych przedmiotów realizowanych w ramach Pracowni (Podstawy fotografii, Fotografia społeczna, Fotografia użytkowa, Fotografia artystyczna, Fotografia unikatowa, Fotografia kreacyjna w promocji i reklamie). Obejmują m.in. klasyczne tematy fotograficzne tj. pejzaż, portret czy akt, ale też działania eksperymentalne; fotografię bezobiektywową; techniki szlachetne (cyjanotypia); fotografię produktu; fotografię mody; dokument fotograficzny; reportaż, jak również obiekt fotograficzny. Wykorzystując analogowe oraz cyfrowe techniki zapisu i obróbki obrazu studenci realizują ćwiczenia w plenerze, studio, ciemni fotograficznej i pracowni komputerowej. Proponowane tematy ćwiczeń są punktem wyjścia oraz pretekstem do eksperymentów i odpowiedzi na problemy uniwersalne i ponadczasowe.

Umiejętności, wiedza, praktyka

Poprzez realizowane zagadnienia studenci rozwijają swoją indywidualną wrażliwości w postrzeganiu i interpretowaniu otaczającej ich rzeczywistości, jednocześnie przygotowywani są do samodzielnej pracy twórczej i zawodowej w obszarze samej fotografii, jak również fotografii wchodzącej w relację z innymi mediami.

Wybrane prace: