Kierownik, prowadzący zajęcia

Kierujący: dr Maria Szczodrowska

Misja pracowni

Intermedialność to łączenie ze sobą różnych sposobów przekazywania informacji. Natomiast intermedialność w sztuce to nie tylko łączenie ze sobą różnych postaci sztuki (plastyka, muzyka, film, teatr, literatura, telewizja i inne) ale przede wszystkim działanie artystyczne, prowadzące do zmiany, poszerzenia i wzbogacenia konwencjonalnych sposobów tworzenia sztuki a także tradycyjnych sposobów jej pojmowania i odbioru. Działanie to nie jest tylko gestem artystycznym ale także interwencją społeczną, mającą na celu wkroczenie do zastanej rzeczywistości, rozbicie dogmatycznych systemów myślenia i tworzenie nowych postaci sztuki i kultury.

Zadaniem Pracowni Intermediów jest wprowadzenie studentów w obszar sztuki intermediów, rozumiany jako znaczący element sztuki i kultury współczesnej. Szczególnie zależy nam na rozbudzaniu kreatywności oraz odwagi w podejmowaniu niekonwencjonalnych działań intermedialnych z uwzględnieniem ich kontekstu społecznego.

Opis wybranych zagadnień

Przedmioty realizowane obecnie w Pracowni Intermediów na kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna:

 • Podstawy intermediów na I roku, Projekty i działania intermedialne na II i III roku, Działania intermedialne w przestrzeni społecznej na IV roku oraz Realizacje intermedialne na V roku.
 • Magisterski dyplom artystyczny (intermedialny) na V roku studiów magisterskich

W Pracowni Intermediów zajmujemy się następującymi zagadnieniami i formami ich realizacji:

 • Znaczenie sacrum i profanum w intermediach, sztuce i kulturze.
 • Globalność i lokalność kultury i sztuki w intermediach.
 • Społeczny kontekst intermediów, intermedia wobec polityki i ekonomii.
 • Intermedia wobec nauki i techniki, szczególny kontekst ekologii.
 • Interaktywność w relacjach: autor-nadawca, dzieło-działanie, odbiorca-uczestnik.
 • Tradycyjne i nowoczesne media sztuki oraz sztuka źródeł i sztuka ludowa jako pola inspiracji w intermediach.
 • Prezentacje intermedialne (m.in. obiekt, instalacja, environment, performance, happening, pokaz audiowizualny i multimedialny). Kreacje indywidualne i zespołowe.
 • Projektowanie przestrzeni wystawienniczej, oprawy plastycznej widowisk i scenografii telewizyjnej.
 • Intermedialne akcje, działania i interwencje artystyczne, społeczne, edukacyjne, promocyjne i reklamowe w przestrzeni zurbanizowanej i przyrodniczej.
 • Eksperymenty, działania niekonwencjonalne, przekraczanie granic sztuki, bycie poza sztuką.

Umiejętności, wiedza, praktyka

Nasze przesłanie:

 • Myśl i działaj twórczo, oryginalnie, niekonwencjonalnie i po swojemu.
 • Poznawaj i szanuj wielkich mistrzów ale też poznawaj i szanuj siebie.
 • Im bardziej to co tworzysz będzie osobiste tym bardziej będzie też uniwersalne.
 • Tak jak nie ma ostatecznie wyznaczonych granic państw tak też nie ma granic w sztuce. Przekraczaj je i wyznaczaj nowe.
 • Zawsze pamiętaj o innych, szanuj ich jako odbiorców ale też nigdy nie zapominaj o sobie i szanuj siebie jako twórcę.
 • Unikaj tego co modne, dobrze widziane i poprawne. Bądź sobą.
 • Twórczość to także należne za nią pieniądze. Nie wyceniaj jednak siebie zbyt nisko ani też zbyt wysoko, nie pozwalaj też na to innym.