Kierownik, prowadzący zajęcia

Kierujący: dr Dorota Chilińska
Prowadzący zajęcia: dr Joanna Chołaścińska, dr Tomasz Wlaźlak, mgr Arkadiusz Soroka

Misja pracowni

Pracownia Multimediów obejmuje działania artystyczne wykorzystujące obraz ruchomy i dźwięk.
Zajęcia mają na celu wykształcenie umiejętności swobodnego kreowania realizacji audiowizualnych na wysokim poziomie technicznym. Obok rozwoju artystycznego, dbamy o wypracowanie umiejętności warsztatowych, technicznych, część zajęć odbywa się w profesjonalnym studiu telewizyjnym.

W obszarze pracowni mieszczą się:

  • animacja – rysunkowa, poklatkowa, komputerowa, flash oraz animacja 3D,
  • realizacje wideo – ćwiczenia operatorskie, małe realizacje filmowe i telewizyjne,
  • działania artystyczne z wykorzystaniem multimediów – instalacja wideo, mapping, koncerty multimedialne,
  • multimedia użytkowe czyli wykorzystanie multimediów do realizacji komercyjnych
  • realizacje dźwięku – nagranie i mastering, projektowanie ścieżki dźwiękowej itd.

Opis wybranych zagadnień

Animacja:

Pierwszym etapem rozwoju w obszarze multimediów jest nauka tworzenia animacji. Poznawanie technik animacji, tworzenie animacji komputerowej, poklatkowej, rysunkowej w programach Adobe After FX oraz Flash.

Multimedia – 3D:

Zajęcia obejmują naukę obsługi programu 3ds Max, służącego do tworzenia grafiki komputerowej. Wykonywane przez studentów ćwiczenia zaczynają się od nauki modelowania obiektów, według zdjęć referencyjnych, oraz nakładania na nie specjalnie przygotowanych tekstur. Późniejszym etapem jest tworzenie całej wirtualnej sceny, ustawianie świateł oraz kamer. Następnie studenci uczą się animować znajdujące się w scenie obiekty, także z użyciem kości. Efektem końcowym, podsumowującym naukę programu 3ds Max, jest autorska animacja wygenerowanej przez studenta wirtualnej sceny.

Realizacje audiowizualne:

W ramach zajęć odbywają się ćwiczenia operatorskie, obsługa kamer, posprodukcja, nakładanie efektów. Ważnym elementem zadań jest praca w studiu telewizyjnym, oświetlenie, green screen, nagranie dźwięku.

Realizacje audialne:

Podczas ćwiczeń studenci wykonują różnorodne nagrania audio w warunkach studyjnych i plenerowych, poznają obsługę edytorów dżwięku i programów typu DAW. Zajmują się także opracowywaniem materiału dźwiękowego oraz tworzą własne utwory muzyczne. Ostatnim, podsumowującym elementem, jest samodzielne wykonanie pełnej ścieżki dźwiękowej do materiału video.

Multimedia użytkowe i artystyczne:

Studenci uczą się w twórczy sposób wykorzystywać obraz ruchomy, tworząc multimedialne przestrzenne instalacje. Przy użyciu rzutników multimedialnych oraz innych urządzeń wyświetlających obrazy filmowe, realizowane są prace odnoszące się do konkretnej przestrzeni lub świadomie wybranych przedmiotów. Studenci wykonują ćwiczenia z mappingu, podczas których starają się dopasowywać obraz rzucony z projektora do konkretnego kształtu. Realizują także multimedialne prace w przestrzeni publicznej.

Multimedia w reklamie:

Ważnym obszarem pracowni jest realizacja zadań o charakterze komercyjnym. Wykorzystanie multimediów do promocji wydarzeń, tworzenie reklam na urządzenia projekcyjne, multimedialne CV, animacje internetowe.

Umiejętności, wiedza, praktyka

Zakres ćwiczeń w pracowni multimediów jest dobrany tak, by wyposażyć absolwentów w pełny zakres umiejętności pozwalających pracować w dziedzinach związanych z multimediami, ruchomym obrazem, działalnością artystyczną z wykorzystaniem nowych mediów. Absolwenci potrafią tworzyć animację 2 i 3 D, zyskują umiejętność posługiwania się kamerą, potrafią pracować w studiu telewizyjnym, obsługiwać narzędzia do rejestracji obrazu i dźwięku, profesjonalnie przetwarzać obraz i dźwięk, nakładać efekty filmowe, tworzyć własne, w pełni profesjonalne realizacje artystyczne i komercyjne.

Aby obejrzeć film proszę zezwolić na uruchamianie skryptów.