Kierownik, prowadzący zajęcia

Kierujący: prof. dr hab. Krzysztof Białowicz
Prowadzący zajęcia: dr Radosław Staniec

Misja pracowni

Pracownia Projektowania Wizualnego skupia się wokół działań związanych z szeroko rozumianą grafiką projektową. Zajęcia opierają się zarówno na pracy manualnej (pierwszy rok studiów), jak i na technologii cyfrowej opartej na pracy z komputerem (późniejsze lata). W oparciu o najnowsze trendy tej dyscypliny sztuki studenci rozwijają umiejętności związane z typografią, szeroko rozumianym znakiem graficznym i identyfikacją wizualną. Ważnym elementem kształcenia jest poszerzanie wiedzy w kierunku multimediów, czyli powiązania tego przedmiotu z animacją, projektami związanymi z internetem, instalacją przestrzenną i filmem eksperymentalnym.

Opis wybranych zagadnień

  • Kaligrafia / ćwiczenia kaligraficzne bazujące na klasycznych krojach pisma: prace z wykorzystaniem klasycznych narzędzi rysowniczych i malarskich na różnego rodzaju podkładach.
  • Okładka książki / ćwiczenie wykonywane w wariancie wektorowym i bitmapowym mające na celu osiągnięcie kompozycyjnej współpracy pomiędzy ilustracją a typografią.
  • Animacja typograficzna / ćwiczenie wykorzystujące możliwości współczesnych narzędzi animacyjnych do stworzenia eksperymentalnych realizacji z zakresu liternictwa.
  • Logo / praca nad syntetycznym znakiem graficznym w wariancie literniczym (logotyp) i ilustracyjnym. W późniejszym etapie ćwiczenie jest rozszerzone o projekt zestawu piktogramów.
  • Katalog / praca nad kilkudziesięciostronicowym wydawnictwem równoważąca elementy bloków tekstowych z fotografią, ilustracją. Dużo uwagi poświęca się zagadnieniom związanym ze składem tekstu.
  • Identyfikacja wizualna / ćwiczenie mające na celu stworzenie jednolitej formalnie kompozycji projektowej. Wszystkie zawarte w niej elementy ilustracyjne, fotograficzne i typograficzne składają się na spójny przekaz związany z tożsamością wybranej marki, instytucji czy działania artystycznego.

Umiejętności, wiedza, praktyka

Absolwent posiada bogaty zakres umiejętności związanych z projektowaniem graficznym, animacją, typografią i działalnością multimedialną. Jego wiedza umożliwia mu podejmowanie wyzwań twórczych i zawodowych z zakresu szeroko rozumianej sztuki reklamy, multimediów i grafiki użytkowej.

Wybrane prace: