Pomnik Pracownika Biurowego - dyplom Magdaleny Górskiej

Promotor pracy artystycznej: prof. dr hab Marian Stępak

Pomysł pracy byl nawiązaniem do wielowiekowej tradycji upamiętniania osób, bądź wydarzeń ważnych dla danego społeczeństwa, poprzez tworzenie monumentalnych realizacji rzeźbiarskich, czy też rzeźbiarsko-architektonicznych. Podstawowym założeniem dwuetapowego działania performatywnego, zakończonego wideoinstalacją zrealizowaną już w przestrzeni galeryjnej, było zwrócenie uwagi na dalece rozwiniętą dziś profesję szeroko ujmowanych pracowników biurowych, w znacznym stopniu zdehumanizowanych w ramach narzuconego systemu pracy.

Statyka, charakterystyczna dla tej grupy zawodowej, stanowił element wyjściowy realizacji dyplomowej. Performans mający miejsce na polu kukurydzy, oparty został na trzech gestach wykonywanych w długim odstępie czasowym – staniu na baczność, leżeniu „na baczność” oraz dyscyplinującym ćwiczeniu, polegającym na możliwie najdłuższym utrzymaniu rąk w powietrzu, ustawionych prostopadle wobec linii ciała. Jego filmowa dokumentacja, sprowadzona do statycznego ujęcia szerokoplanowego, przeformowana została na ośmiogodzinny wideoperformas wyemitowany z nieużytkowanego komputera w jednym z toruńskich biur, podczas standardowego dnia pracy. Natomiast przestrzeń stała się miejscem, w którym następiło przełożenie akcentu na samego pracownika biurowego.

Fotorelacja:

Pomnik Pracownika Biurowego - dyplom Magdaleny Górskiej Pomnik Pracownika Biurowego - dyplom Magdaleny Górskiej Pomnik Pracownika Biurowego - dyplom Magdaleny Górskiej Pomnik Pracownika Biurowego - dyplom Magdaleny Górskiej Pomnik Pracownika Biurowego - dyplom Magdaleny Górskiej Pomnik Pracownika Biurowego - dyplom Magdaleny Górskiej