XI Festiwal Performance "Koło Czasu"

Festiwal Performance Koło Czasu jest jedyną cykliczną imprezą artystyczną w Toruniu, która w całości poświęcona jest działaniom o charakterze performatywnym i wideo performance. Jest to festiwal cykliczny, organizowany od 2007 roku, będący przede wszystkim spotkaniem młodych twórców – absolwentów i studentów polskich uczelni artystycznych. Zapraszani są także artyści uznani w tej dyscyplinie sztuki, aby młodzi mieli szansę na konfrontację w swoich własnych poszukiwaniach, także studenci z Wydziału Sztuk Pięknych UMK.

Założycielem festiwalu Koło Czasu jest Marian Stępak, profesor na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Idea tej imprezy powstała przy bliskiej współpracy Przemysława Obarskiego, ówczesnego asystenta w Zakładzie Plastyki Intermedialnej. Od 2010 roku Festiwal Performance odbywa się gościnnie w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu, które użycza na ten cel swoje przestrzenie. Część działań przeprowadzonych jest w przestrzeni otwartej, na przykład w przyległym do CSW Bulwarze Sztuki lub w tkance miasta – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zaproszonych artystów i kuratorów. Od tego czasu impreza koordynowana jest przy udziale pracowników merytorycznych CSW, ostatnio przy ścisłej współpracy kuratorskiej z Mateuszem Kozieradzkim i Renatą Sargalską.

Sztuka performance jest mało popularna w Toruniu i regionie, więc warto propagować twórczość artystów z tej dyscypliny, tym bardziej, że jest dyscyplina bardzo energicznie rozwijająca się i to wielowątkowo wśród młodych twórców. Jednym z wątków polega na celowym włączaniu odbiorców do interakcji. To niezwykle ważne w sytuacji, kiedy ciągle jest duża bariera pomiędzy artystą i odbiorcą w odniesieniu do aktualnych propozycji artystycznych, przede wszystkim takich, które są działaniami plastycznymi. Interakcje z publicznością mogą nastąpić w każdej sytuacji, bowiem performance to sztuka, która nie lubi zbyt dopracowanych scenariuszy. Do Torunia przyjeżdżają artyści z całej Polski, wśród nich są też artyści związani ze środowiskiem toruńskim, absolwenci i studenci UMK. Od 2012 roku Koło Czasu jest festiwalem o charakterze międzynarodowym. W tegorocznej, jedenastej edycji, weźmie udział ponad dwudziestu twórców performance z Polski, Ukrainy, Irlandii, Szkocji i Czech. Festiwalowi będą towarzyszyć dwie wystawy towarzyszące – w Galerii ZPAP Nurt ekspozycja autorstwa ukraińskiego artysty Wolodymyra Topiy’a, natomiast w galerii Nad Wisłą poplenerowa wystawa grupy studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Plener odbył się we wrześniu 2017 roku we Lwowie.

XI Festiwal Performance „Koło Czasu”, CSW, Toruń, 24 – 26 listopada 2017 r.

24.11.2017 w godz. 16.00 – 20.00
25.11.2017 w godz. 13.00 – 20.00
26.11.2017 w godz. 12.00 – 16.00

24.11.2017, godz. 15.00 – otwarcie wystawy towarzyszącej, Galeria ZPAP Nurt, ul. Ducha Św. 8, Volodymyr Topiy – Gloria Finis

25.11.2017, godz. 11.00 – otwarcie wystawy towarzyszącej, galeria |Nad Wisłą, ul. Przybyszewskiego 6, poplenerowa wystawa prac studentów Tożsamość / Interwencja, Lwów 2017.