Wystawa poplenerowa interdyscyplinarnego pleneru studentów WSzP UMK Tożsamość / Interwencja, Lwów 2017

W dniach 14 – 19 września 2017 roku odbył się we Lwowie interdyscyplinarny plener studentów. Wzięli w nim udział studenci z dwóch kierunków z Wydziału Sztuk Pięknych UMK – Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna oraz Edukacja Artystyczna. Każdy z uczestników miał odnieść się do jednego z dwóch problemów – tożsamość lub interwencja, traktując swoje rozwiązania plastyczne w sposób dowolny pod względem formalnym. Studenci wykonali na miejscu kilka działań o charakterze performatywnym i obiektowo – instalacyjnych interwencji artystycznych w tkance miasta.

Były też osoby, które zapoczątkowały we Lwowie swoje prace, kontynuowane następnie w swoich miejscach zamieszkania. Wystawa poplenerowa w galerii Nad Wisłą będzie pokazem dokumentacji z działań we Lwowie i obiektów powstałych po wyjeździe z tego miasta.

Podczas pobytu we Lwowie studenci odbyli również dwie wizyty w Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki, zwiedzając tam pracownie na Wydziałach Malarstwa, Grafiki i Rzeźby oraz czynne w tym czasie wystawy galerii akademickiej. W programie pleneru było również zwiedzanie najważniejszych zabytków miasta, Lwowskiej Galerii Sztuki, Muzeum Narodowego, Pałacu Potockich i Cmentarza Łyczakowskiego.

Uczestnicy pleneru: Mateusz Bautembach; Magda Górska; Kasper Hein; Szymon Jankowski; Alicja Kochanowicz; Sylwia Simson; Alina Śmietana.

Opiekun pleneru – prof. Marian Stępak.

Wernisaż odbędzie się 25 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Galerii Nad Wisłą przy ul. Przybyszewskiego 6. Wystawa potrwa do 15 grudnia.