Mikrokosmos

Wystawa prac studentów II roku Edukacji Artystycznej zatytułowana Mikrokosmos miała miejsce w dniach 17.12.2014 - 12.01.2015.

Odwołując się m.in. do twórczości Christiane Löhr, studenci nadali drobnym elementom naturalnym wartość dzieła sztuki w efekcie jego przetworzenia, odpowiedniej prezentacji, zmiany kontekstu. Jednym z celów, które towarzyszyły studentom podczas wykonywania prac, było wskazanie na wartość świata micro w kontekście współczesnych upodobań makro, które kształtuje w nas szeroko-pojęta kultura wizualna.

Swoje realizacje zaprezentowali: Maciej Brewka, Jan Chmielewski, Ewelina Jarlak, Katarzyna Kilian, Marianna Kretowicz-Kamińska, Daniel Lewan, Justyna Pazdykiewicz, Jakub Tatuliński i Patrycja Walczak.

Prowadzenie: mgr Maria Szczodrowska

Fotorelacja: