Otrzęsiny na Sztuce Mediów

Otrzęsiny I roku kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna odbyły się w piątek, 2 grudnia 2016 r. na parterze budynku Zakładu Plastyki Intermedialnej. Studenci II roku przygotowali widowisko artystyczne o charakterze performatywnym, które odnosiło się do pradawnych obrzędów plemiennych. Oprawa wizualno-dźwiękowa wydarzenia, jak i też ubiory uczestników świadczyły o dużej yobraźni i nieskrępowanej inwencji, zarówno studentów, jak i biorących udział w wydarzeniu wykładowców.

Fotorelacja:

Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016 Otrzęsiny 2016

Fot. Szymon Chyliński