RELACJE 2

Wystawy z cyklu RELACJE odbywają się po zakończeniu dydaktyki po semestrach – zimowym i letnim w każdym roku akademickim. Podstawowym założeniem RELACJI jest, aby wykładowcy z Zakładu Plastyki Intermedialnej UMK zaproponowali wyróżniających się studentów do kolejnego z pokazów. Według idei kuratora cyklu udział w poszczególnych jego częściach jest dobrowolny. RELACJE są promocją wyróżniających się studentów i możliwością dla nich prezentacji swoich prac razem ze swoimi pedagogami. Pozytywnie budowane RELACJE na płaszczyźnie Student - Pedagog niewątpliwie sprzyjają rozwijaniu się aktywnych postaw twórczych, ale również wpływają na dydaktykę. Wykładowcy, jako kreatorzy sztuki współczesnej, zarazem odpowiedzialni za artystyczne kształtowanie młodych ludzi mają do spełnienia ważne role, jedną z nich jest wprowadzanie młodych adeptów sztuki w samodzielny obszar twórczości. Motywem przewodnim drugiej odsłony RELACJI są teoretyczne rozważania na temat sztuki autorstwa prof. Jana Berdyszaka - wybitnego artysty, pedagoga i przyjaciela Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Prof. Jan Berdyszak niestrudzenie promował swoich wyróżniających się studentów na różnego rodzaju festiwalach, przeglądach twórczości, w galeriach i w innych miejscach sztuki.

Powiększ

Do drugiej edycji RELACJI zgłosiło się czterech dydaktyków, którzy zaproponowali sześcioro studentów ze specjalności multimedia i fotografia na kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna i ze specjalności intermedia i multimedia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Wyjątkiem są - zaproponowana przez dr hab. Witolda Jurkiewicza studentka I roku Sztuki Mediów, będąca przed wyborem specjalności oraz Jakub Wawrzak, doktorant Wydziału Sztuk Pięknych UMK.

Wernisaż – 13.10.2017, godz. 18:00, wystawa czynna do 22 października 2017 r.

Uczestnicy wystawy: Dr hab. Anna Kola / Joanna Osińska / Jakub Wawrzak; dr hab. Witold Jurkiewicz / Martyna Wenda; dr Tomasz Wlaźlak / Olga Grybowicz; prof. Marian Stępak / Magda Górska / Kasper Hein.

Kurator wystawy – prof. Marian Stępak

Fotorelacja: