Wystawa sprawozdawcza kierunków Sztuka Mediów oraz Edukacja Artystyczna.

W dniu 11 października 2016 r. odbyły się wystawy sprawozdawcze zakładów wchodzących w skład kierunków Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna oraz Edukacja Artysytczna w Zakresie Sztuk Plastycznych. W Zakład Rysunku, Zakład Plastyki Intermedialnej i Zakład Edukacji Artystycznej przygotowano pokaz reprezentatywnych prac zaliczeniowych studentów wszystkich roczników. Można było zaobserwować instalacje, obiekty artystyczne, filmy, dizajn, animacje oparte zarówno o prace manualne, jak i też wykonane z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych. Duża różnorodność eksponowanych dzieł i ich wysoki poziom artystyczny wskazywały na dużą samoświadomość studentów i ich zaangażowanie w pracę na zajęciach.

Fotorelacja:

Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r. Wystawa sprawozdawcza w ZPI, 11 X 2015 r.