KONSTELACJE / СУЗІР’Я / CONSTELLATIONS

Centrum Sztuki Współczesnej w Iwano-Frankowsku, 6.11-1.12.2019 r.
Wernisaż – 6.11.2019 r., godz. 17:00
Artyści: dr hab. Krzysztof Białowicz, dr Joanna Chołaścińska, mgr Szymon Chyliński, dr hab. Witold Jurkiewicz, dr hab. Anna Kola, prof. Marian Stępak, dr Maria Szczodrowska, dr Tomasz Wlaźlak
Kurator wystawy – prof. Marian Stępak

Wystawa pt. Konstelacje jest prezentacją wybranych dzieł wykładowców Katedry Plastyki Intermedialnej , będącą częścią Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zawarte w nazwie określenie - intermedialność oznacza łączenie ze sobą gatunków sztuki współczesnej, z tej racji ważnym aspektem odnoszącym się do aktywności artystycznej wykładowców Katedry jest różnorodność, której wycinek prezentujemy w Centrum Sztuki Współczesnej w Iwano-Frankowsku.

Z uwagi na tradycje Kopernikańskie związane z Toruniem, motyw przewodni wystawy wziął się od astronomii, co ma oczywiście ścisły związek z wielką osobowością patrona Uczelni, ale przede wszystkim jego otwartego umysłu. Przygotowując się do pokazu naszych prac, zdecydowaliśmy się podążyć tropem odkrywcy Kopernika, wyodrębniając kilka części, najbardziej dla nas istotnych i określić je jako Konstelacje. Najważniejsze z nich, to sztuka wideo i animacja oraz fotografia kreacyjna i społeczno - reportażowa. Dopełnieniem całości są dzieła z zakresu sztuki obiektu, tkaniny eksperymentalnej, książki artystycznej i performance.