Obrona pracy doktorskiej Tomasza Wlaźlaka.

10 listopada 2016 r. w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" przy ul. Wały gen. Sikorskiego 13 w Toruniu, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Gry jako inspiracje w twórczości artystycznej mgr Tomasza Wlaźlaka.

Komentarz autora:

Rozprawa doktorska, poświęcona tematowi :Gier jako inspiracji w twórczości artystycznej", ma na celu wskazać potencjał tkwiący w medium gier elektronicznych. Wyjaśniam w niej czym są gry i co odróżnia je od dziedzin sztuki, stawiając w ten sposób pytanie o ich autonomiczność, jako dyscypliny sztuki. Opisuję historię gier elektronicznych, skupiając się na najbardziej znaczących tytułach, ikonach gier, które stały się inspiracją dla wielu artystów.

W dalszej części mojej pracy opisuję różne oblicza twórczości zainspirowanej grami eletronicznymi, przytaczając różnorodne przykłady postaw artystycznych, które są najbliższe moim własnym poszukiwaniom i realizacjom. Chcę w ten sposób przybliżyć drogę, którą przeszedłem od pracy dyplomowej, do chwili obecnej gdy mogę zaprezentować pracę doktorską, na którą składają się obiekty multimedialne przypominające automaty znane z salonów gier. "Automaty" zawierają autorskie gry prezentujące postacie popularne ze względu na ich nadnaturalne zdolności. Każdy z obiektów poświęcony jest innemu "superbohaterowi".

Fotorelacja:

Publiczna obrona paracy doktorskiej mgr Tomasza Wlaźlaka Publiczna obrona paracy doktorskiej mgr Tomasza Wlaźlaka Publiczna obrona paracy doktorskiej mgr Tomasza Wlaźlaka Publiczna obrona paracy doktorskiej mgr Tomasza Wlaźlaka Publiczna obrona paracy doktorskiej mgr Tomasza Wlaźlaka Publiczna obrona paracy doktorskiej mgr Tomasza Wlaźlaka Publiczna obrona paracy doktorskiej mgr Tomasza Wlaźlaka Publiczna obrona paracy doktorskiej mgr Tomasza Wlaźlaka Publiczna obrona paracy doktorskiej mgr Tomasza Wlaźlaka Publiczna obrona paracy doktorskiej mgr Tomasza Wlaźlaka Publiczna obrona paracy doktorskiej mgr Tomasza Wlaźlaka Publiczna obrona paracy doktorskiej mgr Tomasza Wlaźlaka Publiczna obrona paracy doktorskiej mgr Tomasza Wlaźlaka Publiczna obrona paracy doktorskiej mgr Tomasza Wlaźlaka Publiczna obrona paracy doktorskiej mgr Tomasza Wlaźlaka Publiczna obrona paracy doktorskiej mgr Tomasza Wlaźlaka

Fot. Katarzyna Rumińska