prof. Marian Stępak

prof. Marian Stępak

Urodzony 1957 r. w Koronowie, ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, studia odbył na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, dyplom artystyczny zrealizował w pracowni malarstwa prof. Stanisława Borysowskiego w roku 1983. Od 1984 r. był asystentem w tejże pracowni. Od 1995 r. do teraz pracuje w Zakładzie Plastyki Intermedialnej, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Kwalifikacje I i II stopnia uzyskał w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Tytuł profesora w dziedzinie sztuk plastycznych uzyskał w 2017 r. W latach 1991 – 1996 pracował również w prywatnej Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej Schola Posnaniensis w Poznaniu i w Liceum Rzemiosł Artystycznych działającej przy tej szkole, którego przez jeden rok był zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych.

W latach 2000 – 2002 był zatrudniony na drugim etacie w Warsztacie Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu jako specjalista d.s. rewalidacji i z-ca kierownika, a przez ostatnie pięć miesięcy pracy pełnił obowiązki kierownika. W roku 1991 zainicjował działalność galerii Nad Wisłą, która funkcjonuje do chwili obecnej, jednoosobowo zorganizował w niej ponad 130 wystaw, w tym również prac pracowników i studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK. W 1992 r. został współzałożycielem Fundacji Praktyk Artystycznych „i...”, która m.in. zorganizowała kilkanaście dużych wystaw, tj.: Ogólnopolskie Spotkania Twórców i Wystawy Wielkanocne. Za tego typu działalność, w roku 2000 został uhonorowany odznaką Zasłużonego Działacza Kultury przyznaną przez Ministra Kultury.

Od 1994 jest konsultantem Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci w Warszawie, prowadzi również plenery dla stypendystów Funduszu. W latach 1996 – 1999 był członkiem zespołu redakcyjnego Przeglądu Artystyczno – Literackiego, z którym to pismem współpracował przez prawie cały okresjego istnienia.

Jest autorem ponad pięćdziesięciu wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą; m.in.: Galeria Miejska Arsenał, galeria ON - Poznań; Galeria Szyperska - Poznań, galeria Otwarta Pracownia - Kraków, galeria Dziekanka, Galeria Działań, Galeria Krytyków Pokaz - Warszawa, Galeria Bielska BWA w Bielsku – Białej, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej - Słupsk, BWA Kielce, Galeria W Pasażu, galeria X, galeria Zamek - Wrocław, Instytut Polski - Rzym, Muzeum Ziemi Prudnickiej - Prudnik, Muzeum Papiernictwa - Duszniki Zdrój, galeria Wozownia, Galeria Muz - Toruń, galeria Wieża Ciśnień, Galeria Autorska - Bydgoszcz, Atelier du Nord - Fribourg (Szwajcaria), Galeria Primus - Lwów, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej – Rypin, Galeria BWA – Olsztyn, Galeria Sztuki Współczesnej - Włocławek. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą, m.in.: Kassel, Berlin, Wiedeń, Budapeszt, Rzym, Bruay la Buisierre (Francja), Sztokholm, Fribourg (Szwajcaria), Charków (Ukraina), Brześć (Białoruś), Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Katowice, Legnica, Szczecin, Orońsko, Zielona Góra, Bydgoszcz, Toruń, Bytom, Gorzów Wlkp., Biała Podlaska, Grudziądz.

Wykaz ważniejszych wystaw indywidualnych:

 • 2015 - Czas i pamięć, Galeria BWA, Włocławek (katalog),
 • 2014 - Odzyskane, Galeria BWA, Olsztyn,
 • 2014 - Ciąg dalszy, Galeria Szyperska, Poznań (katalog),
 • 2014 - Płaczące, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń;
 • 2014 - Kolekcje, Galeria Miejska, Inowrocław,
 • 2014 - Później, Galeria Mała, Grudziądz,
 • 2014 - Вітання з мандрівки, Galeria Primus, Lwów, Ukraina
 • 2013 - Wędrowcy, Kiosk ze Sztuką, Dzielnicowy Dom Kultury na Węglinie, Lublin,
 • 2011 - ...muszę też to powiedzieć, Galeria Wozownia, Toruń,
 • 2010 - jesien.nie, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin,
 • 2009 - Expose – stelt aus, Atelier du Nord, Fribourg,
 • 2009 - Kontrasty, Galeria Działań, Warszawa,
 • 2008 - Teraz, po latach, Galeria Miejska IDK, Inowrocław,
 • 2008 - Koniec i początek I, Galeria Zamek, Centrum Kultury Zamek, Wrocław,
 • 2006 - Rzeczy zwykłe, Galeria Autorska, Bydgoszcz,
 • 2006 - Tuż przed północą, Galeria Klosz.Art, Gdańsk,
 • 2006 - Koło czasu, Galeria Stara Winiarnia, Zielona Góra,
 • 2005 - Nota Bene, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń,
 • 2005 - po wsze dni, Muzeum Papiernictwa, Duszniki Zdrój,
 • 2005 - przeCHODZĄC, Galeria Krytyków "Pokaz",
 • 2005 - Nic. Więcej, Galeria Nidzickiego Ośrodka Kultury, Nidzica - Zamek,
 • 2005 - Rzeczy ostatnie, Galeria Muz - Dom Muz, Toruń,
 • 2004 - Tak mało, Muzeum Ziemi Prudnickiej, Prudnik,
 • 2004 - Tylko. Tyle, BWA, Kielce, BWA, Busko-Zdrój,
 • 2004 - Cose Comuni, Instytut Polski, Rzym,
 • 2004 - Rzeczy Pospolite, Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała,
 • 2004 - Powroty, Otwarta Pracownia, Kraków,
 • 2003 - Żywoty, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk,
 • 2003 - Przechodniość, Powszedniość, Galeria Arsenał, Poznań,
 • 2001 - Konstrukcja w destrukcji, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń,
 • 1998 - Świat nie obojętny, Galeria Podlaska, Biała Podlaska,
 • 1998 - Cały czas, Galeria S, Toruń,
 • 1997 - Ponad stan rzeczy II, Galeria GI, Zielona Góra,
 • 1997 - Ponad stan rzeczy I, Galeria przy Zespole Szkół w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach,
 • 1996 - Wystawa malarstwa i rysunku, Galeria ZPAP Okop, Olsztyn,
 • 1996 - Zapach źródła, Galeria Działań, Warszawa,
 • 1995 - W górze nad nami, Galeria Nad Wisłą, Toruń,
 • 1995 - deGRADACJA, Galeria Bonar, Łomża,
 • 1994 - Autoprezentacja, Galeria ZPAP Na Piętrze, Toruń,
 • 1994 - Na szkle malowane, Galeria Dziekanka, Warszawa,
 • 1994 - Horyzont, Powrót, Galeria Wieża Ciśnień, Bydgoszcz, (pokaz indywidualny w ramach wystawy OIKOS,
 • 1993 - W dziesięć lat po dyplomie (wystawa retrospektywna), Galeria Nad Wisłą, Toruń,
 • 1992 - Galeria W Pasażu, Wrocław (wspólnie z P. Jarockim),
 • 1991 - Galeria Nad Wisłą, Toruń (cztery pokazy),
 • 1987 - Galeria BWA, Łomża,
 • 1987 - Galeria Kruchta, Bydgoszcz,
 • 1987 - Galeria U, Warszawa,
 • 1986 - Galeria S, Toruń,
 • 1985 - Galeria ON, Poznań,

Udział w najważniejszych wystawach zbiorowych:

 • 2017 - Body Language, Galeria Blue ART, Berlin
 • 2017 - Gniazdo / Nest, Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk, Wiedeń, Austria,
 • 2017 - Granice / linie cięcia, Yermilov Centre, Charków, Ukraina,
 • 2017 - VI Tyski Festiwal Performance, Miejskie Centrum Kultury, Tychy,
 • 2017 - Park Sztuki’2017, Galeria Podlaska, Park Radziwiłłowski, Biała Podlaska,
 • 2017 - Annale 2016 / 2017, Galeria ZPAP, Toruń (Grand Prix za zestaw prac),
 • 2017 - Fale, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń,
 • 2017 - Interwencja / Tożsamość, działania w przestrzeni otwartej miasta Lwowa, Lwów, Ukraina,
 • 2017 - (Nie)potrzebne, (Nie)piękne, (Nie)cenne. Reaktywacja rzeczy, Muzeum Etnograficzne, Toruń (katalog),
 • 2017 – Wielowątkowość tkaniny, Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń,
 • 2017 – XI Festiwal Performance „Koło Czasu” , Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń,
 • 2016 – Noce z performance, Galeria Miejska, Bydgoszcz,
 • 2016 - 10 Triennale Małych Form Malarskich, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń,
 • 2016 - Strategie cielesności/ Ciało jako komunikat, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, Kraków,
 • 2016 – 25 lat działalności „Galerii Nad Wisłą” w Toruniu, Galeria ZPAP, Toruń,
 • 2016 - Trucizna, Galeria Pusta, Centrum Kultury Katowice,
 • 2016 - Raport – wystawa z okazji 70-lecia Wydziału Sztuk Pięknych UMK, Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń (katalog),
 • 2016 - 13 Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź,
 • 2016 - V Tyski Festiwal Performance, Miejskie Centrum Kultury, Tychy;
 • 2016 - Park Sztuki, Galeria Podlaska, Park Radziwiłłowski, Biała Podlaska,
 • 2016 – X Festiwal Performance „Koło Czasu” , Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń,
 • 2015 - Jan Berdyszak – Pro Memoriam, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń,
 • 2015 - IV Tyski Festiwal Performance, Pasaż Kultury Andromeda, Tychy,
 • 2015 - (Nie) dotykaj! Haptyczne aspekty sztuki polskiej po 1945 roku, Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń,
 • 2015 - Bydgoski Spichlerz Sztuki - IV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Performance, Galeria ZPAP Wspólna, przestrzeń otwarta Starego Rynku, Bydgoszcz,
 • 2015 - IX Festiwal Performance „Koło Czasu” , Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń (katalog),
 • 2014 - Mężczyźni są z Wenus, Kobiety są z Marsa, Ośrodek Działań Artystycznych, Piotrków Trybunalski,
 • 2014 - Bydgoski Spichlerz Sztuki - III Międzynarodowy Festiwal Sztuki Performance, Galeria ZPAP Wspólna, Stary Rynek, Bydgoszcz,
 • 2014 - Aktywna Cisza – Active Silence, Galeria Działań, Warszawa; Galeria XS, Instytut Sztuk Pięknych UJK, Kielce (katalog cyfrowy),
 • 2014 - VIII Festiwal Performance „Koło Czasu – Dramat Wolności” , Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń (katalog),
 • 2013 - 12 Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź (katalog),
 • 2013 - II Festiwal Sztuki _Young At_Art, Galeria Domu Artysty Plastyka ZPAP, Warszawa (katalog),
 • 2013 - Bydgoski Spichlerz Sztuki - II Międzynarodowy Festiwal Performance, Galeria ZPAP Wspólna, przestrzeń otwarta Starego Miasta, Bydgoszcz,
 • 2013 - VII Festiwal Performance „Koło Czasu” , Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń, (katalog)
 • 2013 - 9 Triennale Małych Form Malarskich, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń,
 • 2013 - Mikroutopie codzienności - wystawa z kolekcji CSW w Toruniu, Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń,
 • 2012 - Nowe otwarcie – wystawa z okazji otwarcia nowego 100-lecia ZPAP, Dom Artysty Plastyka, Warszawa (katalog),
 • 2012 - Miniatura tkacka – wystawa ze zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Archeologiczno-Historyczne, Ostrowiec Świętokrzyski,
 • 2012 – Beata Sabina Daniela Kozłowska, Galeria Kapliczka, Kurówko k. Sierpca,
 • 2011 - 622 upadki Bunga – wystawa z okazji 100-lecia ZPAP, Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń (katalog),
 • 2011 - Reinterpretacje. Polska tkanina współczesna, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź,
 • 2011 - Obiekty – Stępak, Warmbier, Wlaźlak, Tomaszowski Dom Kultury, Tomaszów Lubelski,
 • 2011 - Pierwszy strzał – działania w przestrzeni miejskiej (witryny sklepowe – III Aleja NMP), Częstochowa
 • 2010 - 14 Międzynarodowe Triennale Tkaniny Unikatowej, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź (katalog),
 • 2010 - Przestrzeń przyrody 2010 - wystawa poplenerowa, galeria Fundacji Piękniejszego Świata, Skłudzewo,
 • 2010 - Pełne zdanie - wystawa z okazji 30-lecia działalności Galerii Autorskiej w Bydgoszczy, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń,
 • 2010 - Ogólnopolska Wystawa Miniatura TkackaCentralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź,
 • 2010 - Ogólnopolska Wystawa Tkaniny UnikatowejCentralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź,
 • 2010 - Dzieło Roku ZPAP Toruń 2009 Galeria Wozownia, Toruń (trzecia nagroda za dwa obiekty w kategorii Multimedia,
 • 2009 - Przestrzeń przyrody 2009 – wystawa poplenerowa, galeria Akcent, Grudziądz,
 • 2009 - Sichpunkte – choin d artisters Atelier du Nord, Fribourg,
 • 2009 - Koło czasu – III Festiwal Performance, część trzecia, MCK Lipno,
 • 2009 - Stan rezonansu – wystawa jubileuszowa z okazji 30-lecia Galerii Autorskiej w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe, Bydgoszcz,
 • 2009 - Święty Antoni – święto patrona miasta Lipna, MCK Lipno (wystawa w przestrzeni miejskiej),
 • 2009 - Une touche de Copernic, Atelier du Nord, Fribourg (działania w przestrzeni miejskiej,
 • 2009 - Sweet in art., Galeria Sztuki, Legnica,
 • 2009 - Dzieło Roku ZPAP Toruń 2008 Galeria Wozownia, Toruń (trzecia nagroda za obiekt w kategorii Multimedia,
 • 2008 - 72 godziny non stop ze sztuką – działania w przestrzeni miejskiej Zielonej Góry, Zielona Góra,
 • 2008 - Święty Antoni – święto patrona miasta Lipna, wystawa plenerowa, Lipno,
 • 2008 - Dzieło Roku ZPAT Toruń 2007, Galeria Wozownia, Toruń,
 • 2008 - EgoJeGo, Galeria Arterier, Galeria Dla…, Toruń,
 • 2007 - Kęs – art., Galeria Nad Wisłą, Toruń,
 • 2007 - Silezjany, – Międzynarodowe Biennale Współczesnej Tkaniny Artystycznej (wystawa towarzysząca Międzynarodowemu Triennale Tkaniny Artystycznej w Łodzi), Bytom,
 • 2007 - Kolekcja Starej Winiarni, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, Galeria BWA, Gorzów Wielkopolski, Galeria Wieża Ciśnień, Konin,
 • 2007 - Biennale Małych Form Malarskich, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń,
 • 2006 - Zdążyć przed zachodem słońca – ” ogólnopolska wystawa z okazji 15-lecia działalności Galerii „Nad Wisłą”, Galeria Sztuki Wozownia, Galeria Muz, Galeria Nad Wisłą, Toruń,
 • 2006 - Out.Or?– polsko–angielska wystawa towarzysząca Międzynarodowemu Festiwalowi Teatralnemu Malta – specjalne kontenery i tereny nad Wartą, Poznań,
 • 2005 - 21.37 – wystawa poświęcona Papieżowi Pawłowi II, Galeria „9,39”, Toruń,
 • 2004 - Oblicza Tkaniny – Textile Images – wystawa towarzysząca Międzynarodowemu Triennale Tkaniny Artystycznej, galeria Patio, Łódź,
 • 2003 - Cztery Elementy – wystawa z cyklu Ziemia, Dom Artysty Plastyka, Warszawa,
 • 2003 - Book Morning – wystawa książki artystycznej, Galeria Działań, Warszawa,
 • 2002 - Natura Rzeczy – wystawa z cyklu Ziemia, Dom Artysty Plastyka, Warszawa,
 • 2000 - Na orbicie dryfującej książki, Biblioteka Miejska, Budapeszt,
 • 1999 - Na orbicie dryfującej książki, Kamienica pod Gwiazdą, Toruń,
 • 1999 - Poczucie Sacrum - ogólnopolska wystawa sztuki współczesnej z okazji wizyty Jana Pawła II w Toruniu, Toruń,
 • 1999 - In orbit round the drifting book, Instytut Polski, Sztokholm,
 • 1998 - Białorusko – Polski Festiwal Sztuki Współczesnej, Brześć, Białoruś,
 • 1997 - Treib – Buch – Orbit, Gesamthochschul Bibliothek, Kassel,
 • 1996 - Sztuka na Pomorzu 1945 – 1995, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin,
 • 1996 - Drzewo Życia, Muzeum Okręgowe, Toruń,
 • 1996 - Second Hand - Dni performance, Galeria Dziekanka, Warszawa,
 • 1996 - Status Quo, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko,
 • 1995 - Park Sztuki, Galeria Podlaska, Biała Podlaska,
 • 1994 - Festiwal Sztuki Efemerycznej Bruay la Buissierre, Francja,
 • 1990 - Krajowa Wystawa Malarstwa Młodych Droga i Prawda, Wrocław,
 • 1985 - Dyplom 1984 – wystawa najlepszych dyplomów szkół artystycznych, Wrocław,
 • Oraz udział w cyklu dziesięciu Wystaw Wielkanocnych i Ogólnopolskich Spotkaniach Twórców w latach 1992 – 2001, Toruń,

Kontakt: mstepak@umk.pl

Wybrane prace:

Piramida III Piramida IVa Krzesło 1 Krzesło 2 Ławka IX Ławka 15 Ławka 18 Pierścień 1 Pierścień 2 Piramida VI Piramida VIII Piramida X Piramida XI Sytuacja zastana 1 Sytuacja zastana 6 Sytuacja zastan 16 Sytuacja zastana 32 Sytuacja zastana 74 Sytuacja zastana 118 Sytuacja zastana 127 Sytuacja zastana 132 Sytuacja zastana 140 Sytuacja zastana 145 Sytuacja zastana 149