Otwarcie nowej siedziby Zakładu Plastyki Intermedialnej

Z końcem lutego 2013 r. Uniwersytet uniwersytet zakończył prace remontowe w budynku na ulicy Mickiewicza 121, przygotowując tym samym nowoczesne pracownie przystosowane do naszych potrzeb m.in. pracownie specjalistyczne i komputerowe, dużą salę multimedialną oraz profesjonalne studio fotograficzne.

Otwarcie budynku uświetnili swoją obecnością JM. Prof. Andrzej Tretyn, przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia oraz Urzędu Marszałkowskiego, Dziekan WSP prof. Elżbieta Basiul oraz byli dziekani prof. Piotr Klugowski i prof. Stefan Kościelecki, pracownicy Wydziału Sztuk Pięknych.

Plakat

Kierownik Zakładu Plastyki Intermedialnej Witold Chmielewski powitał zebranych, zaprezentował nowoczesne pracownie i pomieszczenia. Pracownicy ZPI przygotowali również część artystyczną, która uświęciła wieczorny bankiet. Arkadiusz Soroka, muzyk i informatyk ZPI grał na pianinie i akordeonie, zebrani goście obejrzeli również film dokumentalny Doroty Chilińskiej o dawnej siedzibie ZPI, Żeglarskiej 8.

Relacja Telewizji Internetowej UMK z otwarcia siedziby:  przejdź

Fotorelacja:

Otwarcie nowej siedziby Zakładu Plastyki Intermedialnej Otwarcie nowej siedziby Zakładu Plastyki Intermedialnej Otwarcie nowej siedziby Zakładu Plastyki Intermedialnej Otwarcie nowej siedziby Zakładu Plastyki Intermedialnej Otwarcie nowej siedziby Zakładu Plastyki Intermedialnej Otwarcie nowej siedziby Zakładu Plastyki Intermedialnej Otwarcie nowej siedziby Zakładu Plastyki Intermedialnej Otwarcie nowej siedziby Zakładu Plastyki Intermedialnej Otwarcie nowej siedziby Zakładu Plastyki Intermedialnej Otwarcie nowej siedziby Zakładu Plastyki Intermedialnej Otwarcie nowej siedziby Zakładu Plastyki Intermedialnej Otwarcie nowej siedziby Zakładu Plastyki Intermedialnej Otwarcie nowej siedziby Zakładu Plastyki Intermedialnej Otwarcie nowej siedziby Zakładu Plastyki Intermedialnej Otwarcie nowej siedziby Zakładu Plastyki Intermedialnej Otwarcie nowej siedziby Zakładu Plastyki Intermedialnej Otwarcie nowej siedziby Zakładu Plastyki Intermedialnej