Katedra Intermediów

Intermedialność, zawarta w nazwie zakładu, oznacza zarówno łączenie ze sobą różnych postaci sztuki (plastyka, muzyka, film, teatr, literatura, fotografia, telewizja, multimedia i inne) jak i nowoczesne wykorzystywanie tak pojmowanej plastyki intermedialnej w twórczości artystycznej (kreacji autorskiej), działalności komercyjnej (promocyjnej i reklamowej) oraz aktywności edukacyjnej (szkolnej i pozaszkolnej).

W naszej Katedrze kształcą się studenci kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna (specjalność Multimedia i fotografia) oraz innych kierunków Wydziału Sztuk Pięknych.

Staramy się wyposażyć naszych absolwentów w możliwie jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych, pozwalających im na skuteczne zaistnienie na rynku pracy. Większość naszych absolwentów bardzo dobrze sobie radzi w pracy zawodowej, działając jako artyści indywidualni, prowadząc własne firmy, pracując w studiach i agencjach reklamowych lub strukturach edukacyjnych.

Prowadzimy nowoczesne kształcenie w zakresie multimediów, intermediów, fotografii, projektowania graficznego, animacji komputerowej 2D i 3D, wideo i audio i ich twórczego wykorzystania w sztuce, reklamie i Internecie. Obok poznawania nowoczesnych technik cyfrowej obróbki obrazu i dźwięku, studenci tworzą niekonwencjonalne intermedialne realizacje artystyczne: działania i akcje plastyczne, performance, environment, instalacje, obiekty, koncerty multimedialne i projekcje audiowizualne.

Kadrę Katedry Intermediów tworzą artyści, animatorzy kultury i naukowcy, biorący czynny udział w wystawach i prezentacjach sztuki w Polsce i na świecie a także często bedący inicjatorami takich wydarzeń. Śledzimy obecne trendy w sztuce i reklamie oraz potrzeby rynku pracy i wykorzystujemy te obserwacje w praktyce, stale modyfikując i unowocześniając programy dydaktyczne.

W obecnej, nowej siedzibie zakładu w wyremontowanym budynku przy ul. Mickiewicza 121 w Toruniu, położonym bardzo blisko campusu uniwersyteckiego, posiadamy bardzo dobre warunki do prowadzonej przez nas pracy. Dysponujemy odpowiednio wyposażonymi pracowniami i studiami specjalistycznymi: Pracownia Fotograficzna posiada klasyczną ciemnię fotograficzną i studio fotograficzne, Pracownia Multimediów – studio komputerowe i duże studio telewizyjne i audiowizualne, Pracownia Intermedialna – studio audiowizualne, Pracownia Projektowania Wizualnego – studio projektowe, Pracownie Ikonosfery i Interdyscyplinarna - pracownie plastyczne. W Katedrze działa także Galeria S, która jednocześnie służy studentom jako wspólne pomieszczenie do pracy i wypoczynku. Budynek otoczony jest własnym ogrodem leśnym, będącym świetnym miejscem do realizacji plenerowych. Posiadamy także własny, duży parking.

Współpracujemy z różnymi wydziałami naszej uczelni oraz instytucjami kulturalnymi w Toruniu, m.in. Centrum Sztuki Współczesnej i Galerią Wozownia. W bardzo nowocześnie wyposażonym Uczelnianym Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania UMK studenci odbywają część zajęć z realizacji telewizyjnych i dźwiękowych, które prowadzone są w profesjonalnym studiu Uniwersyteckiej Telewizji Internetowej.